Internet dnevnik
Informatika 6
Blog - veljača 2011
četvrtak, veljača 24, 2011
 

Multimediji - predočenje i prenošenje informacija na više načina istovremeno, prijenos poruka putem različitih komunikacijskih sredstava – kanala (medija), te njihovo miješanje i spajanje

Medij – načini, oblici kojima se predstavlja i prenosti poruka (tekst, zvuk, slika, pokret)

 • Primjer: film, televizija (pokretna slika i zvuk)


Analogni multimediji - signali (zvuk, slika) pretvoreni u fizički oblik (opipljivi)Digitalni multimediji - više raznovrsnih medija, ali ovdje se mediji pretvaraju u digitalni oblik što omogućuje da se odatno obrade na računalu

Govorimo o digitalnoj obradi zvuka ili digitalnoj obradi slikeStrojna oprema i programska podrška omogućuju rad s digitalnim multimedijskim podacima - njihovo stvaranje, snimanje, obrađivanje, prikazivanje, prenošenje, pohranjivanje.

Multimedijsko računalo:

 • Sadrži dodatne komponente za rad s digitalnim multimedijskim podacima
 • Osnovnu opremu čine:
  •  zvučna (audio) kartica i zvučnici
  • grafička (video) kartica i monitor u boji 
  •  potrebni su i uređaji vanjske memorije velikog kapaciteta (npr. tvrdi disk, CD ili DVD uređaj), brzi procesor i puno unutrašnje, radne memorije

Neki od dodatnih multimedijskih uređaja koji se mogu priključiti na računalo: • Programi za kodiranje (pretvaranje) fizikalnog (analognog) signala u digitalni oblik (tzv. coderi) i programi za dekodiranje digitalnih podataka u analogni oblik (tzv. decoderi)
 • Programi za obradu digitalnih multimedijskih podataka - za svaku pojedinu vrstu digitalnog zapisa potreban je odgovarajući multimedijski program
U nastavku multimedijima smatramo digitalne multimedije!

Elementi multimedija

U digitalnim multimedijima elementi od kojih se gradi multimedijski uradak mogu biti vrlo raznovrsni – od teksta ukrašenog raznim bojama i veličinom slova do urnebesnog videa.

Tekst

 • U multimedijima nema toliko izrazit značaj, zamjenjuju ga drugi mediji
 • Na raspolaganju su različite vrste fontova, veličina, boja, sjene, pokreti i ostali efekti
 • Osnovni nedostatak: nepokretnost, nepromjenjivost, pravocrtnost (čita se kako je pisano, od početka do kraja)
 Hipertekst

 • Dio teksta koji se može aktivirati kako bi se izvršila neka radnja
 • Uloga mu je da vodi do drugog dijela teksta ili nekog drugog dokumenta
 • Primjer su veze koje susrećemo na Internetu
 Slika

 • Može biti samostalan sadržaj, element animacije ili dio videozapisa
 • Za pretvaranje slika i fotografija iz analognog u digitalni oblik uglavnom se rabe uređaji kao što su skeneri, digitalni fotoaparati i digitalne kamere
 • Slika pretvorena u digitalni oblik pohranjuje se u neki od grafičkih formata koje računalo može prepoznati
 • Osnovna prednost pohranjivanja je mogućnost kasnijeg obrađivanja i mijenjanja po želji
  Animacija

 • Sastoji se od niza crteža koji se brzo izmjenjuju
 • Crteži obično pokazuju neki lik u različitom položaju
 • Pojedini crtež u nizu naziva se kadar
 • Kada se slike izmjenjuju dovoljno brzo (24 slike u sekundi) dobiva se privid da se objekt pomiče i giba pa izgleda kao da je 'oživio'
 • Riječ animacija prevodi se kao 'udahnuti život' (anima – duša) 
  •  
   • Tromost oka
    • Ljudskom oku potrebno je vrijeme da uoči, a ljudskom mozgu da shvati ono što je oko uočilo
    • Tako u malom dijeliću sekunde dolazi do kašnjenja vida i ne možemo vidjeti više od 20-ak slika u sekundi
 • Razlikujemo dvodimenzionalne i trodimenzionalne animacije, te GIF format


 Video

 • Temelji se na sličnim principima kao i animacija, ali se kadar sastoji od pokretne slike (žive slike)
 • Video je moguće kombinirati sa drugim multimedijskim elementima i tako dobiti zanimljive rezultate

Klikom na sliku otvara se video u YouTube-u napravljen metodom start-stop animacije


 Zvuk

 • Može služiti za prepoznavanje naredbi na računalu, za preslušavanje zvukom zabilježenih dokumenata, za glazbene i zvučne efekte koji pojačavaju doživljaj stvarnosti
 • Za snimanje i reprodukciju zvuka multimedijsko računalo mora imati zvučnu karticu, ulazne audiouređaje, program za digitalizaciju analognog zvuka, te izlazne audiouređaje
 • Komponente nam omogućavaju rad sa zvukom: snimanje, spremanje, preslušavanje
 • Zvuk u digitalnom obliku možemo uređivati, te mu dodavati i oduzimati zvučne efekte
 Virtualna stvarnost

 • Složen multimedijski sustav koji kombinacijom posebne strojne opreme simulira stvarnost ili stvara potpuno novu, izmišljenu stvarnost
Izvor: Kralj, Kniewald, Galešev, Sokol(2007.): Informatika 6. Zagreb:SysPrint.

Što su multimediji?

Što je medij? Koji su osnovni mediji?

Na kom principu nastaju analogni multimediji?

Što su digitalni multimediji?

Kako nazivamo računalo osposobljeno za rad sa digitalnim multimedijima?

Što čini osnovnu opremu takvog računala?

Navedi neke od dodatnih multimedijskih uređaja!

Što su programi za kodiranje?

Navedi elemente multimedija!

Zašto tekst nije posebno zanimljiv medij?

Što je hipertekst?

Opiši na čemu se temelji animacija!

Opiši razliku između animacije i videa!

Što je cilj virtualne stvarnosti kao multimedija?

Koja je uloga zvuka kao digitalnog medija?


Domaća zadaća: Radna bilježnica, str. 29. - Multimediji, zad.1. - 5.
Teme za plakate: 

 1. Multimedijsko računalo i dodatni uređaji
 2. Elementi multimedija
informatika6 @ 15:12 |Komentiraj | Komentari: 8 | Prikaži komentare
utorak, veljača 22, 2011

Na plakatu predstavljamo zadanu nam temu na jasan, privlačan i pregledan način. Izrazito bitne odrednice kojih se moramo pridržavati pri izradi plakata jesu:
 • Čitljivost - tekst na plakatu mora biti sažet, nećemo ići u detalje
 • Preglednost - tema mora biti opisana ukratko, koristeći ključne riječi i ne previše teksta
 • Originalnost - nije dovoljno na papir samo napisati par rečenica, treba obratiti pozornost na raspored teksta i slikovnoga materijala
Prilikom izrade plakata prvenstveno je važno istaknuti naslov - pisati ga VELIKIM slovima.
Osim naslova, nužno je obratiti pažnju na oblikovanje preostalog dijela teksta, te ga pisati u natuknicama - malim slovima.
Veličina slova:

NASLOV PLAKATA 40-45
          Ostali tekst na plakatu veličine 18 - 24

Važan element plakata je i sam raspored, te je važno smisleno kombinirati tekst, slike, tablice, grafove...

Neka naglasak bude na slikovnim elementima (50% plakata), a plakat razumljiv bez usmenog objašnjavanja. (Moguće je ukratko opisati slikovne elemente - naslovima slika)

Slikovni materijal i tekst mora biti vidljiv sa udaljenosti od 2 metra.

Na dnu plakata nužno je staviti imena autora, te izvore sa kojeg su preuzeti materijali (internetska stranica, udžbenik), a kako je to prikazano u nastavku...
 • Kralj, Kniewald, Galešev, Sokol(2007.):Informatika 7. Zagreb:SysPrint.
 • Kako pravilno napraviti plakat: http://os-drenje.skole.hr/izradaplakata, učitano: 22.veljače 2010.
Ukratko:
 1. ATRAKTIVNOSTprivući publiku; sažetost,
 2. DOBRA ORGANIZACIJA MATERIJALAlogičnost i lako praćenje
 3. BEZ DODATNOG TUMAČENJA SADRŽAJA

Ocjenjivanje plakata – često mislimo da smo samim činom izrade plakata već zaradili peticu, no nije baš tako. Plakat ocjenjujemo kao i sve ostalo – ocjenama od jedan do pet. Pri ocjenjivanju učenik dobiva ocjenu koja proizlazi iz same uspješnosti izrade plakata (jesu li poštivana gore navedena pravila izrade plakata) te znanjem koje je učenik pokazao o zadanoj mu temi.

Izvor: Kako napraviti plakat: http://os-drenje.skole.hr/izradaplakata, učitano: 22.veljače 2010.

informatika6 @ 22:53 |Komentiraj | Komentari: 5 | Prikaži komentare
ponedjeljak, veljača 21, 2011
Gdje možemo otvoriti Internet Explorer?

Koji su elementi prozora Internet Explorera?

Kako možemo promijeniti početnu stranicu Internet Explorera?

Alati > Postavke > kartica Općenito

 

Koja su tri načina na koja možemo doći do određenog sadržaja na Internetu?

Unos adrese

Hiperveza

Favoriti

 

Što je hiperveza i od čega se sastoji?

Izravna veza koja vodi od jednog dokumenta do drugog

Vidljivi sloj – riječ ili sličica u dokumentu

Nevidljivi sloj – sadrži URL adresu

 

Što nam omogućuju Favoriti?

Kako možemo stranicu spremiti među Favorite?

Favoriti > Dodaj u Favorite

 

Što su pretraživački operatori?

Oznake kojima se riječi kombiniraju u složenije zahtjeve

 

Nabrojimo pretraživačke operatore!

Prilikom sastavljanja upita služimo se takozvanim pretraživačkim operatorima koji ključne riječi kombiniraju u precizniji zahtjev za pretraživanje

Najčešće govorimo o Booleovim logičkim operatorima AND, OR i NOT ili oznakama +,-, a služe proširenju odnosno suženju rezultata pretraživanja

 

AND (logičko I)

'Pronađi samo one web-stranice koje sadrže obje ključne riječi'

Sužava rezultat pretrage – uključuje samo one web-stranice koje sadrže sve pojmove navedene u upitu

 

OR (logičko ILI)

'Pronađi one web-stranice u kojima se spominje bar jedna od navedenih ključnih riječi'

Proširuje rezultat pretrage – uključuje sve rezultate koji sadrže bilo koju od navedenih ključnih riječi

 

NOT (logičko NE)

Omogućava sužavanje potrage i to tako da se riješite nepotrebnih Web-stranice koje su povezane s nečime što vas ne zanima

Sužava rezultat pretraživanja jer isključuje nepotrebne pojmove

 

Napišimo izraz kojim će tražilica vratiti one i  samo one dokumente koji sadrže dva ključna pojma (dakle, oba). Pojmovi: katodna cijev

Napišimo izraz kojim će tražilica vratiti one dokumente koji sadrže bar jedan od dva ključna pojma. Pojmovi: dječji vrtić

Napišimo izraz kojim će tražilica vratiti one dokumente koji sadrže jedan pojam od dva ključna pojma, a drugi ne. Pojmovi: malo slovo

 

Što ako želimo da nam pretraživač pronađe točno određeni izraz?

Ako želite da pronađena web-stranica sadrži određeni izraz ili naziv tada je nužno riječi staviti jednu pored druge i pod navodnike

 

Čemu služe pretraživački filtri?

Kako ponekad pretraživači traže ključne riječi na različitim mjestima unutar Web-stranice, pa i u tekstualnim dijelovima dokumenata nužno je ponekad upotrijebiti pretraživačke filtre kako bi se izbjeglo nevažne rezultate

Filtri omogućavaju da se ključne riječi traže samo unutar zadanog dijela web-stranice

 

Što je download, a što upload?

Tijekom razmjene podataka preko Interneta govorimo o:

Download – preuzimanje datoteka sa Interneta (računala na Internetu) i njihovo spremanje na lokalno računalo

Upload – slanje datoteka s lokalnog računala i spremanje na računalo na Internetu

 

Kako spremamo web-stranicu? 

Najjednostavniji način za prijenos (Download) web-stranica na lokalno računalo je pomoću naredbe Spremi kao (Save As) neposredno iz  web-preglednika:

Datoteka > Spremi kao ili File > Save as

 

Koja je osnovna prednost *.mht datoteke nad *.html datotekom?

Za razliku od HTM(L) datoteka koje imaju linkove na vanjske resurse (npr. slike), MHT datoteke sadrže u sebi sve potrebno za prikazivanje web-stranice.

Kada koristite naredbu Spremi kao za lokalno spremanje web-stranica, u polju Spremi u obliku odaberite Web arhiva, jedna datoteka.

Prednost MHT datoteka je što su prenosive bez gubitka sadržaja. Nedostatak je što mogu zauzimati puno memorije, pogotovo ako sadrže veću količinu slika više rezolucije.

Datoteke s nastavkom .mht možete pregledavati s Internet Explorerom od verzije 5 naviše. Podržava ih i Firefox.

Napomena:

MHT datoteke mogu se učitati u Microsoft Word i dodatno uređivati.

informatika6 @ 09:41 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, veljača 20, 2011
Što je mreža računala?

Mreža je računala skup povezanih računala koji omogućuje brzu razmjenu podataka neovisno o njihovoj udaljenosti

 

Što čini računalnu mrežu?

Računalnu mrežu kao sustav strojne i programske opreme čine:

računala

mediji za prijenos podataka

protokoli, tj. pravila za prijenos podataka unutar mreže

uređaji za povezivanje i upravljanje komunikacijom

 

Koje su prednosti mreže?

Prednost umeženih računala:

Povezuju korisnike računala diljem svijeta

Dijele zajedničke programe, podatke i opremu

Prenose podatke

Štede prostor, vrijeme i novac

 

Vrste mreža prema udaljenosti računala

Vrste mreža s obzirom na veličinu

lokalna mreža – LAN

gradska mreža – MAN

široko rasprostranjena mreža – WAN 

 

Uloge računala na mreži

Poslužitelji (serveri) - računala koja su stalno spojena na Internet na kojima se nalaze podaci koje koristi veći broj korisnika

Korisnici (klijenti) - računala koja se koriste za pregledavanje i prihvaćanje podataka sa poslužitelja

 

Koje su vrste mreža prema ulozi?

Klijent/Poslužitelj – način komuniciranja između računala u kojima korisničko računalo zahtijeva uslugu, podatke od poslužiteljskog računala koje nudi takvu uslugu i prosljeđuje podatke

Mreža ravnopravnih računala – mreža u kojoj su sva računala istovremeno i korisnici i poslužitelji, te dijele zajedničke resurse ravnopravno

 

Koji su osnovni elementi za povezivanje u LAN?

Mrežna kartica

Omogućava računalu da prima i šalje podatke drugim računalima u lokalnoj mreži

Mediji za prijenos podataka

Kroz njega putuju podaci od jednog do drugog računala

Uređaj za međusobno povezivanje računala u mrežu

Koncentrator (Hub) - Uređaj na koji se priključuju računala u LAN-u, te im omogućuje da komuniciraju međusobno

Preklopnik (Switch) - Ista funkcija kao i koncentrator, ali daje mogućnost da podatke istovremeno šalje više računala

Usmjernik (Router) - Povezuje različite vrste mreža (LAN i Internet)

 

Koji su osnovni elementi za povezivanje u WAN?

Telekomunikacijski uređaj (modem, ISDN, ADSL)

Telekomunikacijska veza (telefonska, satelitska, radio veza)

 

Što je modem?

Uređaj koji putem telefonske linije omogućuje komunikaciju između računala na velikim udaljenostima

 

Koju osnovnu prednost donose ISDN i ADSL uređaji?

Kvalitetna i stabilna veza, maksimalna brzina

 

Koji su dijelovi paketa u paketnom prijenosu podataka?

Zaglavlje

Podaci

Provjera

 

Zašto se podaci mrežom šalju u paketima? 

Paketni prijenos podatakada ne bi došlo do zagušenja mreže, prijenos podataka se ne obavlja odjednom, nego se podaci šalju i primaju u manjim paketima

 

Opiši paketni prijenos podataka!

Proces paketnog prijenosa:

Podaci računala – pošiljatelja sažimaju se i dijele u pakete te šalju u mrežu, u zaglavlju paketa zapisano je kojem računalu su podaci namijenjeni

Mrežni uređaji poput usmjernika ispituju svaki paket i šalju ga mrežnom putanjom do slijedećeg usmjernika koji je najbliži računatelju-primatelju

Usmjernici procjenjuju kojim je putem najbliže poslati paket

Računalo koje prima podatke provjerava ispravnost primljenog paketa i združuje ga s ostalim pristiglim podacima u cjelinu

Ako je paket neispravan pošiljatelju se ponovno šalje zahtjev za slanje (ovdje uviđavamo važnost da u zaglavlju paketa bude upisana i adresa pošiljatelja)

Na kraju, računalo primatelj prima istu poruku koju je poslalo računalo - pošiljatelj

Cijeli ovaj zapleteni promet mrežom odvija se uspješno zahvaljujući tome što se računala u mreži drže određenih pravila ponašanja

Mrežni protokol – skup mrežnih pravila kojim se utvrđuje kako će se određena vrsta podataka prenijeti mrežom

Paketi podataka koji putuju mrežom sadrže i adresu računala primatelja

Da bi se mrežni komunikacijski uređaji mogli snaći u priči – 'tko kome nešto šalje', svako računalo u mreži mora imati svoju jedinstvenu adresu

informatika6 @ 09:35 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
Arhiva
« » vel 2011
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
Index.hr
Nema zapisa.